اياز جاني

شاعري: اياز جاني

سوچيو ته سزائن جِي،

ذلت ۾گذاريون ٿا !

ڇو نيٺ گذاريون ٿا !؟


نابين انائن جِي،

علت ۾ گذاريون ٿا !

ڇو نيٺ گذاريون ٿا !؟


بي روح صدائن جِي،

ملت ۾ گذاريون ٿا !

ڇو نيٺ گذاريون ٿا !؟